Custom Search

Tuesday, May 25, 2010

Flowers in the city

Stockholm is fully in blossom, which is the least that can be expected at the end of May. This should sound very enthusiastic now, but after living in Sweden for 4 years, I am still confused and disappointed about the weather and the seasons here: the winter just ended not even 2 weeks ago, after that there was a very short period with the day temperature around 20 Celsius, which is called summer and girls walk in the city half naked, and today - just as 2 days ago - I will need my winter jacket...
Stockholm teljes virágpompában - a legkevesebb, ami elvárható május végén. Most lelkesnek kellene lennem, de a Svédországban eltöltött 4 év után az itteni időjárás és az évszakok még mindig összezavarnak és kiábrándítanak: a télnek éppen hogy vége lett, nem egészen 2 hete, utána volt egy rövid időszak, amikor a nappali hőmérséklet felkúszott 20 fok köré, amit nyárnak hívnak, és a lányok félcsupaszon grasszálnak a városban, ma pedig - csakúgy mint 2 napja - a télikabátra lesz szükségem...

Well anyway, let's be positive; here are a few beauties for your eyes and soul :-)
Na mindegy, legyünk pozitívak; itt van néhány szépség a szemeteknek és a lelketeknek :-)

Tulips grow wild in many places - of these ones, I couldn't decide if they were growing just by themselves, or was it supposed to be a flower bed (seen in front of an office building):
A tulipán sok helyen vadon nő - ezekről nem tudtam eldönteni, hogy csak úgy nőttek, vagy ez egy virágágyás akart lenni (egy irodaház előtt láttam):But it was obvious at Kungstradgarden - would be weird otherwise, with such a name (The King's Garden):
Viszont nyilvánvaló volt a Kungsträdgårdenben - különben furcsa lenne ezzel a névvel (a király kertje):

Staying at "Kungsan", this is only how I could catch the famous cherry blossoms this year:
A Kungsannál maradva, idén csak így kaptam el a híres cseresznyevirágzást:

A few days later:
Néhány nappal később:A young Magnolia tree in Gamla stan:
Egy fiatal magnólia (liliomfa) Gamla stanban:

And something by the Royal Castle:

Share/Bookmark
www.andreagerak.com

Thursday, March 25, 2010

First flowers of the spring

Yes, it is officially spring now, even here in Stockholm! Which means we don't really have minuses any more :-)
Igen, már hivatalosan tavasz van, még itt, Stockholmban is! Ami azt jelenti, hogy már nemigen fagy.

Today, when I went to the backyard to get a little sunshine and for my breathing exercises, I discovered these beauties - before, they were hidden under the snow...
Ma, amikor kiléptem az udvarra, hogy egy pici napsütést élvezzek, és a légzőgyakorlatomat végezzem, ezeket a szépségeket fedeztem fel - eddig a hótakaró alatt bujkáltak...

One day later:
Egy nappal később:

These were the very first one I have seen this year, on the ground and not in the shops.
Ezek voltak a legelsők, amiket idén láttam, a földön, és nem a virágboltokban.

(and today the hyacinth that I've got from a girlfriend and is featured here, opened up, it's white and smells fabulous)
(ráadásul ma a jácint, amit egy barátnőmtől kaptam, és itt látható, kinyílt. Szép fehér, és mesés illata van)

Share/Bookmark

www.andreagerak.com

Monday, March 08, 2010

Amaryllis and Lily

Happy Womens Day for all of us!
Boldog Nők Napját mindannyiunknak!

<a href="http://andreagerak.bandcamp.com/track/gy-ngyvir-g-lily-of-the-valley">Gyöngyvirág (Lily Of The Valley) by Andrea Gerak</a>
I found these beauties here.
Itt találtam ezeket a szépségeket.

Share/Bookmark

www.andreagerak.com

Sunday, March 07, 2010

Icicles - Jégcsapok

As you can see in my Stockholm photo blog, March is still winter and this is what we had here yesterday:
Amint az a Stockholm fotóblogomban látható, márciusban még tél van, így ezt láttam tegnap:Share/Bookmark

Copyright: Andrea Gerak
www.andreagerak.com

Thursday, January 14, 2010

Birch in the winter

I hope the new year started fine for you!
Remélem, jól kezdődött az új évetek!
Share/Bookmark

www.andreagerak.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...