Custom Search

Sunday, December 02, 2012

First snow in Viking Land

Első hó Vikingföldön

First snow, first sunny day
Első hó, első napsütéses nap

First snow in Viking Land

First snow in Viking Land

First snow in Viking Land

First snow in Viking Land

First snow in Viking Land

First snow in Viking Land

First snow in Viking Land

Get free wallpapers / Ingyen háttérképek:


Buy photos:

      

Sunday, October 14, 2012

Viking Land Fairy Tale - 1.

Mesevilág Vikingföldön - 1.

Colors of Viking Land on a grey day, just a quick look around the house.
Vikingföld színei egy szürke napon; csak gyorsan körbenéztem a ház körül. 

I processed some of the photos a little bit, to make them even more fairy tale-ish, others are real colors, like this first one:
Néhány fotót egy kicsit megbabráltam, hogy még meseszerűbbé tegyem őket; a többiek a valódi színeket adják vissza, mint itt az első:

Viking Land Fairy Tale - 4

Viking Land Fairy Tale - 1

Viking Land Fairy Tale (5)

Or this one:
Vagy ez:

Viking Land Fairy Tale (7)

Viking Land Fairy Tale (4)

And this one is indeed so red!
Ez pedig tényleg ilyen piros!

DSC09004

Viking Land Fairy Tale - 2

Viking Land Fairy Tale - 3

Viking Land Fairy Tale (8)

Viking Land Fairy Tale (6)

Get free wallpapers / Ingyen háttérképek:


Buy photos:

      

Sunday, September 16, 2012

September Sunday morning in Viking Land

Szeptemberi vasárnap reggel Vikingföldön

Hello, it's been a while... I have a new blog where I have been busy recently and where I gather all of my blogs nicely.
Sziasztok, régen találkoztunk... Van egy új blogom, ami mostanában lefoglal, és ahol az összes blogomat szépen egybegyűjtöm. 

When I woke up 1 or 2 hours earlier then I would normally do, I faced the dilemma: I knew I would need more sleep to function properly throughout the day - on the other hand, I anyway want to change my schedule and get up earlier (my attempt a few months ago to do it really drastically and wake up 5 every morning, didn't last long...)
Amikor ma reggel a szokásosnál egy vagy két órával korábban ébredtem fel, szembenéztem a dilemmával: tudtam, hogy több alvásra van szükségem ahhoz, hogy megfelelően működjek a nap végéig - másrészről viszont egyébként is meg akarom változtatni az időbeosztásomat, és hamarabb felkelni (a néhány hónappal ezelőtti próbálkozásom, hogy minden nap 5-kor keljek, nem sokáig tartott...)

Plus, clear blue sky, sunshine - just as the summer should have been.
Plusz, tiszta, kék ég, napsütés - ahogy azt a nyáron kellett volna.

So far, it was definitely a good decision not to cuddle back in my bed: had my coffee in the garden while doing some planning, getting a nice tan and my neighbor greeted my with a loud shout at the moment it saw me, did the dishes and cleaned a little bit in my house, laundry is in the machine, took a bunch of photos and picked a few apples (guaranteed organic and delicious, just need a few more days).
Eddig határozottan jó ötlet volt nem visszabújni az ágyba: az udvaron  a reggeli kávézás közben tervezgettem egy kicsit, szedtem magamra egy kis extra színt, a szomszéd hangos nyerítéssel üdvözölt, amint meglátott,  elmosogattam, kicsit takarítottam, lőttem egy adag képet, szedtem pár almát (garantáltan bio és igen ízletes, csak kell még érnie néhány napot).

And now I can see more and more clouds coming...
Most meg már gyülekeznek a felhők... 

Enjoy your Sunday, too!
Nektek is kellemes vasárnapot!

The neighbor:
A szomszéd:

DSC08920

September Sunday morning in Viking Land (26)

September Sunday morning in Viking Land (2)

September Sunday morning in Viking Land (21)

September Sunday morning in Viking Land (19)

September Sunday morning in Viking Land (17)

September Sunday morning in Viking Land (16)

September Sunday morning in Viking Land (14)

I was not the only one sunbathing:
Nem egyedül napoztam:

September Sunday morning in Viking Land (10)

Here they obviously don't know what pálinka is and how to make it:
Itt nyilván nem ismerik a pálinkát, és hogy hogyan készül:

September Sunday morning in Viking Land (4)

September Sunday morning in Viking Land (13)

September Sunday morning in Viking Land (8)

Get free wallpapers / Ingyen háttérképek:


Buy photos:

      

Monday, April 09, 2012

Happy Easter!

Kellemes Húsvétot!

Wishing you happy Easter and happy Spring, with this little recording I made yesterday at this beautiful place.
Boldog húsvétot és boldog tavaszt kívánok ezzel a kis felvétellel, amit tegnap készítettem ezen a gyönyörű helyen. 


Saturday, April 07, 2012

Winter or Spring?

Tél vagy tavasz?

Winter or Spring?


Monday, March 05, 2012

Winter on the lake - 2

Tél a tavon - 2

After being a bit sick and dealing with a lot of other stuff, back here with my blogs.
Egy pici betegség meg rengeteg egyéb dolog után ismét itt vagyok a blogjaimban.

A little more snow & ice, before it goes away - but March in Sweden doesn't mean spring, it is normally end of April when I put away my winter coat...
Még egy kis hó & jég, mielőtt elbúcsúznának - bár március Svédországban még nem jelent tavaszt; általában április végéig nem rakom el a télikabátomat...

Continuing from last time when I showed you one of my favorite hiding places by the lake, now we actually go out to the open "water":
Folytatva a legutóbbit, amikor megmutattam az egyik kedvenc búvóhelyemet a tónál, most tényleg kimegyünk a nyílt "vízre":

DSC04867

DSC04709

It's not only my hiding place:
Ez nemcsak az én búvóhelyem:

DSC04707

DSC04714

DSC04705

DSC04699

DSC04694

DSC04702

DSC04695

Back to the land:
Vissza a szárazföldre:

DSC04711

DSC04715
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...