Custom Search

Thursday, March 25, 2010

First flowers of the spring

Yes, it is officially spring now, even here in Stockholm! Which means we don't really have minuses any more :-)
Igen, már hivatalosan tavasz van, még itt, Stockholmban is! Ami azt jelenti, hogy már nemigen fagy.

Today, when I went to the backyard to get a little sunshine and for my breathing exercises, I discovered these beauties - before, they were hidden under the snow...
Ma, amikor kiléptem az udvarra, hogy egy pici napsütést élvezzek, és a légzőgyakorlatomat végezzem, ezeket a szépségeket fedeztem fel - eddig a hótakaró alatt bujkáltak...

One day later:
Egy nappal később:

These were the very first one I have seen this year, on the ground and not in the shops.
Ezek voltak a legelsők, amiket idén láttam, a földön, és nem a virágboltokban.

(and today the hyacinth that I've got from a girlfriend and is featured here, opened up, it's white and smells fabulous)
(ráadásul ma a jácint, amit egy barátnőmtől kaptam, és itt látható, kinyílt. Szép fehér, és mesés illata van)

Share/Bookmark

www.andreagerak.com

Monday, March 08, 2010

Amaryllis and Lily

Happy Womens Day for all of us!
Boldog Nők Napját mindannyiunknak!

<a href="http://andreagerak.bandcamp.com/track/gy-ngyvir-g-lily-of-the-valley">Gyöngyvirág (Lily Of The Valley) by Andrea Gerak</a>
I found these beauties here.
Itt találtam ezeket a szépségeket.

Share/Bookmark

www.andreagerak.com

Sunday, March 07, 2010

Icicles - Jégcsapok

As you can see in my Stockholm photo blog, March is still winter and this is what we had here yesterday:
Amint az a Stockholm fotóblogomban látható, márciusban még tél van, így ezt láttam tegnap:Share/Bookmark

Copyright: Andrea Gerak
www.andreagerak.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...